نکته های آسمانی

صمیمیت ،دنیای او را وسیعتر می کند

محبت ،ذهن و دل او را گشایش می بخشد

گذشت و بخشش ،وجود او را با قدرت می سازد

صبوری و بردباری ،خلق او را زیبا می کند

و اینها همه((یافتنی ))است و نه ((آموختنی))

آری پدر و مادر عزیز و معلم گرامی ،

اینها را باید با رفتارمان به بچه ها نشان دهیم ،نه با زبان

/ 0 نظر / 14 بازدید