# تبریک

پدر روزت مبارک

پدر یعنی: دستی که زِبْر است امّا مهربانیِ نامحدودی دارد                                                          غم‌های زمستانی چند زمستان می‌گذردهوا چه سرد است،چه پُر سوز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

تبریک

دوست عزیزم آسمانت بی غبار              سهم چشمانت بهار               قلبت ازهرغصه دور            بزم عشقت پرسرور                                                        بخت وتقدیرت قشنگ         عمرشیرینت بلند آمدن بهار مبارک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

یک سبدگل تقد یم فرشته های نیلوفرآبی

  دخترم یاسمین قاسمی خیلی خوش حالم کردی این سبد  گل تقدیم شما  که تلاش کردی                                                                                                                                                   
/ 1 نظر / 47 بازدید