# بازی

جدول سودوکو

 جدول بایدتمام اعداد1تا9درهرسطروستون وهمچنین مربع های3*3فقط یک بارتکرارشوندکاربران محترم برای راهنمایی بیشترمی توانندکتاب الکترونیکی حل جدول سودوکوراازلینک زیردانلودکنند. --start cod by ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید