شکار لحظه ها

خسته کننده ترین لحظه های کلاس من مربوط میشه به پانزده دقیقه پایانی زنگ ششم.چون هم بچه ها خسته هستند و هم من .مخصوصا اگر ساعت پایانی درسی داشته باشیم که زودتر تموم بشه دیگه کنترل بچه ها کار سختی میشه.

امــــــــــــــــا...

گاهی انجام یک فعالیت شادی آور و هدفدار که هم جنبه آموزشی داشته باشه و هم جنبه تربیتی این لحظات خسته کننده رو تبدیل میکنه به شادترین و بهترین لحظه های کلاس.

در ادامه نمونه هایی ار این فعالیت ها رو خواهید دید...

فعالیت اول"من"

«ویژگی ها و صفات مثبت خود را بنویسید طوری که هر صفت شما با یکی از حروف نام شما شروع شود»

مثال:

ز ------> زیبا

ه ------> همیشه خندان

ر ------> راستگو

ا ------> آینده نگر

نکته جالب توجه اینجاست که بچه ها سعی خواهند کرد این صفات مثبت رو در 

خودشون پر رنگ کنن.

فعالیت دوم"آینده و من"

متن زیر را کامل کنید.

من ......سال دارم.الان سال............. است.

25 سال دیگر من ......سال خواهم داشت ، و در آن سال:

من در .............. زندگی خواهم کرد.

کارهایی را که بیشتر دوست دارم انجام دهم عبارتند از:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

در محل کار .............................................. را واقعا خوب انجام می دهم.

در منزل ................................................... را واقعا خوب انجام می دهم.

در زندگی بیشترین چیز هایی را که دوست دارم عبارتند از:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

مهمترین چیز هایی را که من از والدینم آموختم عبارتند از:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

بهترین چیزهایی را که در مورد خودم دوست دارم عبارتند از:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

فعالیت سوم"دفتر چه خاطرات رستم"

فرض کنید دفتر چه خاطرات رستم را پیدا کرده اید دو صفحه از دفتر چه خاطرات او را بازنویسی کنید.

/ 0 نظر / 57 بازدید