صحبت دوستانه

بعضیها......

 بعضی ها شعرشان سپید است ، دلشان سیاه است ،

بعضی ها شعرشان کهنه است ، فکرشان نو

بعضی ها شعرشان نو است ، فکر شان کهنه

بعضی ها یک عمر زندگی می کنند ، برای رسیدن به زندگی

بعضی ها زمین را از خدا مجانی می گیرند و به بندگان خدا می فروشند

بعضی ها حمال کتابند ، بعضی ها بقال کتابند ،

 بعضی ها انبار دار کتابند ، بعضی ها کلکسیونر کتابند

بعضی ها قیمتشان به لباسشان است ، بعضی ها به کیفشان ،

بعضی به کارشان و بعضی به اتومبیلشان

بعضی ها اصلاٌ قیمتی ندارند ، بعضی ها به درد آلبوم می خورند

بعضی ها را باید قاب گرفت ، بعضی ها را باید بایگانی کرد ، بعضی ها را باید به آب انداخت

بعضی ها هزار لایه دارند

بعضی ها ارزششان به حساب بانکی شان است

بعضی ها همرنگ جماعت می شوند ولی همفکر جماعت نه ،

بعضی هارا همیشه در بانکها می بینی یا در بنگا ه ها.

بعضی ها در حسرت پول همیشه مریضند

بعضی ها برای حفظ پول همیشه بی خوابند

بعضی ها برای دیدن پول همیشه می خوابند

بعضی ها برای پول همه کاره می شوند

بعضی ها نان نامشان را می خورند ،

 بعضی ها نان جوانیشان را می خورند ، بعضی ها نان موی سپیدشان را می خورند ،

بعضی ها نان پدرانشان را می خورند ، بعضی ها نان خشک و خالی می خورند ،

بعضی ها اصلاٌنان نمی خورند.

بعضی ها با گلها صحبت می کنند ، بعضی ها با ستاره ها رابطه دارند ،

بعضی ها صدای آب را ترجمه می کنند ، بعضی ها صدای ملائک را می شنوند ،

بعضی ها صدای دل خود را هم نمی شنوند.

بعضی ها حتی زحمت فکر کردن را به خود نمی دهند.

بعضی ها در تلاشند که بی تفاوت باشند.

بعضی ها فکر می کنند چون صدایشان بلند تر است حق با آنهاست.

بعضی ها فکر می کنند وقتی بلند تر حرف می زنند ، حق با آنهاست.

بعضی ها برای سیگار کشیدنشان ، همه جارا ملک خصوصی خود می دانند.

بعضی ها فکر می کنند پول مغز می آورد وبی پولی بی مغزی

بعضی ها برای رسیدن به زندگی راحت ، عمری زجر می کشند

بعضی ها ابتذال را با روشن فکری اشتباه می گیرند

بعضی از شاعران برای ماندگار شدن چه زجر هاکه نمی کشند

بعضی ها یک درجه تند زندگی می کنند ، بعضی ها یک درج کند

هیچ کس بی درجه نیست

بعضی ها حتی در تابستان هم سرما می خورند.

بعضی ها در تمام زندگی شان نقش بازی می کنند.

بعضی از آدمها فاصله پیوندشان مثل پل است.

بعضی مانند طناب بعضی مانند نخ.

بعضی ها دنیایشان به اندازه یک محله است ، بعضی به اندازه یک کشور است ،

بعضی به اندازه کره زمین بعضی به وسعت هستی.

بعضی ها به پز میگویند ، پرستیژ

/ 0 نظر / 131 بازدید