مثل یک چینی نگاه کنید!

گوشه ی هر دو چشم را با دست هایتان آرام به بیرون بکشید مثل چشم های چینی ها !حالا دوباره به کادر نگاه کنید.

 

منبع:دنیای سه بعدی ها